Persaudaraan Setia Hati Terate
Universitas Muhammadiyah Malang
Persaudaraan Setia Hati Terate
Universitas Muhammadiyah Malang

Program Kerja bidang kerohanian

BACK :

PROGRAN KERJA BIDANG KE-SHan DAN KEROHANIAN UKM PSHT UMM

 

PERIODE TAHUN 2010 – 2011

 

NO.

PROGRAM

KEGIATAN

TUJUAN

SASARAN

WAKTU/TEMPAT

    PELAKSANAAN

1.

 

 

 

 

Pembinaan Ke-SHan dan Kerohanian

Memberikan materi untuk Mendidik manusia berbudi luhur tahu benar dan salah serta nilai-nilai Persaudaraan Setia Hati Terate

Siswa PSHT

 

 

Dua minggu sekali

2.

Peringatan 1 Muharram

Untuk memperingati hari besar 1 Muharram dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta mendekatkan diri kepada Tuhan TME

Siswa dan Warga PSHT

Pada bulah Muharram

3.

Kajian rutin

Mempererat tali silaturohmi serta meningkatkan wawasan tentang ke-SHan dan Kerohanian

Anggota PSHT

 

 

 

Satu bulan sekali

 

4.

Evaluasi Bidang ke-SHan dan Kerohanian

Membahas kendala-kendala yang dihadapi kepengurusan

Bidang ke-SHan dan Kerohanian

Tiga bulan sekali

Shared: